Hoppa till innehållet
mosuldam.gif
Image of Mosul dam and reservoir

Tillämpning av GIS för att uppskatta sedimentbelastning i Mosul Damreservoaren

Publicerad: 20 april 2011

Mosuldammen är en av största dammar Tigris i Irak, som ligger i norra delen av Irak, ca 60km norr om Mosul stad.

Mosuldammen är en av största dammar Tigris i Irak, som ligger i norra delen av Irak, ca 60km norr om Mosul stad. Dammen är ett mångsidigt projekt, att tillhandahålla lagring av vatten för bevattning, vattenkraft, och skydd mot översvämningar. Problemet med sedimentation är en av de viktigaste faktorerna i magasinen utformning och funktion, som effekt driften av dammar som pumpstation, vattenkraftverk och botten försäljningsställen, och påverkar också det ekonomiska livet i dammen. I denna reservoar en av de verkliga problemen är sediment ackumuleras nära pumpstationen i Al-Jazera bevattningsprojekt som påverkar driften schema och pumpning takt.

Syftet med denna forskning är att uppskatta sedimentbelastning (baserat på matematiska modeller) som kommer in i Mosul dammen reservoarer från Tigris Förutom några dalar från östra och västra sidan av behållaren som visas om bilden nedan. Sedan en annan modell skall tillämpas för routing sediment inom behållaren för att uppskatta storleken på och fördelningen av sediment inom behållaren. Det slutliga målet är att utvärdera effekten av sedimentering i reservoaren och hitta bästa möjliga lösningar för att minimera effekten av sedimentering i behållaren så att den operativa livslängd reservoaren ökar.