"Vårt kalla arktiska klimat ger oss en fördel när
               det handlar
om forskning inom kyla, snö och is"

                            Sven Knutsson, Professor inom Geoteknik