Hoppa till innehållet

Announcements

Publicerad: 8 maj 2019

2020-09-01 Registreringen är stängd

För mer information, kontakta ecpmg@ltu.se

2020-07-27 ECPMG 2020 anordnas 6-8 september

På grund av den senaste utvecklingen av utbredningen av COVID-19 i Sverige, efterföljande resebegränsningar och de övergripande konferensagendorna, har organisationskommittén beslutat att hålla konferensen ECPMG 2020 mellan 6–8 september. 

Konferensen kommer att hållas som en "hybridkonferens" med hänsyn till de ständigt förändrade resreglerna för varje enskilt land. Hybrid avser deltagare som kan närvara fysiskt tillsammans med deltagare som presenterar sina bidrag online och aktivt kan delta i diskussioner.

Programmet kommer att antas för de speciella kraven för online-deltagande med fler och kortare sessioner och fler korta pauser för att anpassa till utmaningarna med heldagspresentation online. Författare och presentatörer uppmanas att ange om de vill presentera sitt bidrag. Sista datum för att anmäla fysiskt deltagande är satt till slutet av augusti för att kunna rätta sig efter resebegränsningarna.

Konferensavgiften för fysisk deltagande kommer att vara 3500 kr. Deltagandet online är 750 kr och kommer att bli en liten överraskning. Tryckt konferensförfarande är tillgängligt för 500 kr. Återbetalning, skillnad mellan online- och fysiska registreringsavgifter och alla andra ekonomiska frågor kommer att behandlas efter konferensen.

2020-03-12 ECPMG 2020 skjuts upp till 6 september

De nya föreslagna datumen för ECPMG 2020 är 6 till 8 september. Hemsidan kommer hållas regelbundet uppdaterad.

2020-03-11 ECPMG 2020 skjuts upp tills vidare

På grund av den senaste utvecklingen av spridningen av COVID-19 i Sverige och världen över och de efterföljande resebegränsningarna för företag och universitet måste vi skjuta upp ECPMG 2020-konferensen tills vidare.

2020-03-06

Vi håller oss uppdaterade gällande coronaviruset. Ännu har inget smittofall påträffats i norra Norrland.

2020-01-03

Det senaste datumet för rabatterad registreringsavgift har flyttats fram till 31 januari.

2019-12-06

Registreringen för konferensen är nu öppen!

2019-11-29 Adventsförlängning

Utökad deadline för abstracts: 8 december.

Andra advent

2019-10-31

Datum för konferensen har ändrats.
Nytt datum: söndag kväll 15 mars till tisdag kväll 17 mars.

Utökad deadline för abstracts: 30 november.