Hoppa till innehållet

NYTT DATUM: 4th European Conference on Physical Modelling in Geotechnics - ECPMG 2020

6 - 8 sep. 2020, 18:00
Luleå

Technical Committee of Physical Modelling (TC104) of the International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE)

ECPMG 2020 kommer att äga rum den 6 till 8 september 2020

På grund av den senaste utvecklingen av utbredningen av COVID-19 i Sverige, efterföljande resebegränsningar och de övergripande konferensagendorna, har organisationskommittén beslutat att hålla konferensen ECPMG 2020 mellan 6–8 september. 

Konferensen kommer att hållas som en "hybridkonferens" med hänsyn till de ständigt förändrade resreglerna för varje enskilt land. Hybrid avser deltagare som kan närvara fysiskt tillsammans med deltagare som presenterar sina bidrag online och aktivt kan delta i diskussioner.

Programmet kommer att antas för de speciella kraven för online-deltagande med fler och kortare sessioner och fler korta pauser för att anpassa till utmaningarna med heldagspresentation online. Författare och presentatörer uppmanas att ange om de vill presentera sitt bidrag. Sista datum för att anmäla fysiskt deltagande är satt till slutet av augusti för att kunna rätta sig efter resebegränsningarna.

Konferensavgiften för fysisk deltagande kommer att vara 3500 kr. Deltagandet online är 750 kr och kommer att bli en liten överraskning. Tryckt konferensförfarande är tillgängligt för 500 kr. Återbetalning, skillnad mellan online- och fysiska registreringsavgifter och alla andra ekonomiska frågor kommer att behandlas efter konferensen.

Den fjärde europeiska konferensen för fysisk modellering i geoteknik, ECPMG 2020, anordnas av forskargruppen för geoteknik vid Luleå tekniska universitet, i regi av TC104 Technical Committee of Physical Modelling i International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE).

Registreringen är stängd!

Uppdatering om coronaviruset: Inga smittofall har påträffats i norra Norrland (9 mars). Vi håller oss uppdaterade.

ISSMGE logo