Hoppa till innehållet
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

MCE-laboratoriet

Complab är Luleå tekniska universitets största laboratorium med en mycket bred verksamhet inom

  • Mekanisk provning av betong, stål och trä
  • Bergmekanisk provning
  • Geoteknisk provning
  • Mätning i fält
  • Analyser och utredningar

Cirka hälften av verksamheten är direkt knuten mot avdelningar och institutioner inom universitetet. Bland annat laboratorieprovningar som hör till grundutbildningen och provningar och mätningar i samband med forskning. Den andra halvan av vår verksamhet är direkt eller indirekt på uppdrag av externa företag och uppdragsgivare.

Vårt laboratorium har tillgång till ett stort antal belastningsutrustningar, styr- och mätinsamlingsenheter. Utrustningen är generellt mycket flexibel vilket medför att vi klarar att prova och mäta även på mycket komplicerade komponenter och udda material, både i laboratoriet men också ute i fält.

Labbkoordinator MCE Labb

Petersson, Mats - Forskningsingenjör

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492232