Hoppa till innehållet
08:00 19 sep
Gruvdammar och Dammsäkerhet 2023

Gruvdammar och Dammsäkerhet 2023 | Gällivare

19 - 21 sep. 2023, 08:00
Gällivare
Publicerad: 16 juni 2023

Under hösten 2023 kommer kursen Gruvdammar och Dammsäkerhet återigen att ges. Kursen arrangeras av Luleå tekniska universitet i samarbete med Svemin, och omfattar sex dagar fördelat på två tillfällen (á tre dagar).

Kursen är tänkt för dig som arbetar med gruvdammar inom gruvindustrin, på konsultföretag, entreprenörer eller hos övervakande myndigheter.

Moment som tas upp detta år

 • RIDAS
 • GruvRIDAS
 • Gruvdammar
 • Fyllningsdammar
 • Geologi
 • Geoteknik & Grundläggning
 • Hydrologi
 • Dammsäkerhet och Beredskap
 • Global industry Standard
 • Tillståndskontroll
 • Utskovsanordningar
 • Instrumentering
 • Juridiska aspekter
 • Pågående FoU

Föreläsningarna ges av aktörer inom branschen och de kommer från gruvföretag, konsulter, universitet och myndigheter. En övergripande projektuppgiftbehandlas av deltagarna och instuderingsuppgifter ska besvaras. Projektuppgiften sträcker sig över de två kurstillfällena. Vid båda kurstillfällena sker studiebesök på gruvdammar (Aitik samt Zinkgruvan).

Är du intresserad av att gå kursen skickar du en förhands-/ intresseanmälan. Det kan göras med tex e-post. Du får då ytterligare information och anmälningsblankett för bindande anmälan. Tidig intresseanmälan säkerställer plats i kursen. Sprid gärna informationen till kollegor som du tror kan vara intresserade.

Kontakt

Sven Knutsson

Sven Knutsson, Senior professor

Telefon: 0920-493312
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser