Hoppa till innehållet
Satelitövervakning. Bildkälla: Wikimedia Commons

Satellitövervakning för gruvor

Publicerad: 8 februari 2016

I ett nytt forskningsprojekt kommer forskare från Sverige, Finland och Norge att undersöka hur fjärranalytiska övervakningsmetoder kan användas effektivt i nordliga gruvmiljöer. Det kan bland annat handla om satellitövervakning av gruvdammar för att öka säkerhet och minska miljörisker.

Sven Knutsson, professor inom geoteknik vid Luleå tekniska universitet, kommer tillsammans med kollegor att arbeta i detta projekt som heter RESEM - Remote Sensing supporting surveillance and operation of mines.

Satelitovervakning-gruva-LTU-Oulu-Troms.jpg
Verksamhetsområde för projektet inringad på kartan samt gruvor i denna mineralrika region av Europa.

–  Med avancerad ny teknik kan vi förbättra planering och övervakning av gruvor och magasin för anrikningssand. Projektet strävar också efter att förbättra säkerheten och övervakning med hänsyn till miljöfrågor genom att utveckla metod där fjärranalys tillsammans med landbaserade uppgifter kan användas för att tjäna behovet av information under hela livscykeln för en gruva och dess magasin för anrikningssand säger Sven Knutsson.

Metaller och mineraler från gruvdrift är en viktig resurs i utvecklingen av vårt samhälle. Norra delarna av Finland, Sverige och Norge är mineralrika med flera nya gruvor. Men med ökad gruvdrift, har kritiken mot gruvverksamheten ökat på grund av allvarliga olyckor med höga miljömässiga och ekonomiska konsekvenser. Ofta är det olyckor kopplade till gruvdammar det handlar om.

Interreg Logo

Projektet är ett tvärvetenskapligt EU-finansierat samarbetesprojekt med partners från Luleå tekniska universitet, Uleåborg universitet och Norut Tromsø. EU står för största delen av finansieringen. Även gruvföretag  medverkar .

Sven Knutsson

Knutsson, Sven - Professor

Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493312