Hoppa till innehållet

Snöbelastning undersöks grundligt

Publicerad: 18 november 2021

Vad händer i snön under våren när solen värmer och snön smälter? Forskare vid ämnet geoteknik vid Luleå tekniska universitet misstänker att isbildning och spänningar i denna is under smältande snö gör att lasten på till exempel tak inte fördelas så jämt som man skulle kunna tro.

I projektet Snow connectivity kommer denna teori att undersökas grundligt under kommande vinter och vår.

– Vi kommer att mäta effekten av temperatur och solstrålning på värmeflödet och de mekaniska egenskaperna hos både snöpackning och den underliggande jorden över tid för att se hur spänningar uppstår och fördelas under snömassan, säger Zahra Motamedi, doktorand i ämnet geoteknik vid universitetet.

Mätdata kommer att samlas in via sensorer som nu installerats i jordlagret under den snö och is som redan börjat byggas upp på universitetsområdet i Luleå.

– Praktisk nytta av denna forskning tror vi att de som arbetar med snöskred eller takkonstruktioner kommer att få. Det ger en ökad förståelse för snöns mekaniska beteende, säger Thomas Forsberg, labbtekniker vid MCE-laboratoriet vid Luleå tekniska universitet.

Forskningsresultat beräknas kunna levereras under hösten 2022.

Zahra Motamedi

Zahra Motamedi, Doktorand

Telefon: 0920-491322
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser