Sven Knutsson
Sven Knutsson

Sven Knutsson

Professor
Luleå tekniska universitet
Geoteknik
Geoteknologi
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Sven.Knutsson@ltu.se
0920-493312
F1036 Luleå

Huvudsakliga forskningsintressen

Tjäle, tjällossning, permafrost, snömekenik

Vattenkraftdammar; inre erosion, stabilitet

Gruvdammar; Mekaniska egenskaper, stabilitet

Erosion och erosionsprocesser

Mekaniska egenskaper hos grovkornigt material

Nyttjande av industriella restprodukter

Muddring och hantering av muddermassor

Pågående projekt

"Sustainable Management Of Contaminated Sediments" (SMOCS) finansierat av EU Östersjöprogram.

"Snö och Is" finansierat av EU:s mål 2 program

Svenskt Vattenkraftcentrum (SVC); http://www.svc.nu/

Publikationer

Artikel i tidskrift

Badush Dam (2019)

A Unique Case of Flood WaveRetention Dams Uncertain Future and Problematic Geology
Adamo. N, Al-Ansari. N, Sissakian. V, Laue. J, Knutsson. S
Engineering, Vol. 11, nr. 4, s. 189-205
Konferensbidrag

En icke-destruktiv metod för bestämning av värden på materialparametrar i fyllningsdammar (2019)

Toromanovic. J, Mattsson. H, Knutsson. S, Laue. J
Paper presented at : Grundläggningsdagen 2019
Artikel i tidskrift

Hydrogeochemical Evaluation of Groundwater and Its Suitability for Domestic Uses in Halabja Saidsadiq Basin, Iraq (2019)

Abdullah. T, Ali. S, Al-Ansari. N, Knutsson. S
Water, Vol. 11, nr. 4
Artikel i tidskrift

Landfill Sites Selection Using MCDM and Comparing Method of Change Detection for Babylon Governorate, Iraq (2019)

Chabuk. A, Al-Ansari. N, Hussain. H, Laue. J, Hazim. A, Knutsson. S, et al.
Environmental science and pollution research international
Artikel i tidskrift

Mosul Dam (2019)

Geology and Safety Concerns
Adamo. N, Al-Ansari. N, Sissakian. V, Laue. J, Knutsson. S
Journal of Civil Engineering and Architecture, Vol. 13, nr. 3, s. 151-177

Studentuppsatser(Exjobb)

Studentuppsats (Examensarbete)

Impact of Drilling in Embankment Dams (2012)

A Comparative study between Water Powered DTH Hammer Drilling Technology and Hydraulic Top Hammer Drills
Riechers. J
Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hp
Civilingenjör, Väg- och vattenbyggnad, Examensarbete, minst 30 hp