Publikationer

Publikationer

Rapport

Kommunal och enskild väghållning (1988)

Bylund. A, Lindmark. M
Rapport

Utformning av skyddsskikt (2011)

Mácsik. J, Maurice. C, Edeskär. T, Erlandsson. Å, Persson. E
Rapport

On internal erosion in embankment dams (2008)

Mattsson. H, Hellström. J, Lundström. S
Rapport

Linertest (1992)

Pousette. K, Jacobsson. A
Rapport

Långtidsegenskaper hos tätskikt innehållande bentonit (2001)

Brundin. H, Kihl. A, Lagerkvist. A, Pusch. R, Rihm. T, Sjöblom. R, et al.
Rapport

Stabilisering av sulfidjord (1996)

Pousette. K, Jacobsson. A, Macsik. J