Flytande helium NMR spektrometer
"Filling of liquid helium into a superconducting magnet of a Chemagnetics 360 NMR spectrometer": from left to right: Shubhankar Bhattacharyya, Oleg N. Antzutkin, Faiz Ullah Shah, Vasantha Gowda and Mamoun Taher. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Gränsytors kemi

Vi utvecklar nya typer av jonvätskor som är en revolutionerande, miljövänlig och effektiv typ av smörjmedel med tillämpningar inom hela tribologiområdet.

Jonvätskor används även för metallavskiljning, adsorption/separation av koldioxid och farmaceutiska tillämpningar. Vi utvecklar även nya typer av effektiva och billiga oorganiska adsorbenter för vattenrening inom gruvindustriella processer. Vi undervisar i de flesta kemikurser inom Luleå tekniska universitets civilingenjörsutbildningar.

Ämnet har sedan starten 2007 producerat 4 doktorsavhandlingar. Idag består  forskargruppen av 5 seniorer och 5 doktorander.

Gruppmedlemmar 2017

Foto: Richard Renberg

Gränsytors kemi, september 2017. Från höger till vänster: Faiz Ullah Shah, Andrei Filippov, Rashi Gusain, Vasantha Gowda, Mylène Trublet, Shubhankar Bhattacharyya, Eva Gunneriusson, Lars Gunneriusson, Anuttam Patra, Anna-Carin Larsson, Oleg Antzutkin (frånvarande: Manishkumar Shimpi)

ACS Sustainable Chemistry & Engineering, Vol. 6, nr. 5, s. 6157-6165
New Journal of Chemistry, ISSN: 1144-0546, Vol. 42, nr. 2, s. 1521
Mendeleev communications (Print), ISSN: 0959-9436, Vol. 2, s. 222-224
Hitta fler i publikationsdatabasen , Öppnas i nytt fönster/flik