Hoppa till innehållet
Filling of liquid helium into a superconducting magnet of a Chemagnetics 360 NMR spectrometer
"Filling of liquid helium into a superconducting magnet of a Chemagnetics 360 NMR spectrometer": from left to right: Shubhankar Bhattacharyya, Oleg N. Antzutkin, Faiz Ullah Shah, Vasantha Gowda and Mamoun Taher. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Gränsytors kemi

Vi utvecklar nya typer av jonvätskor som är en revolutionerande, miljövänlig och effektiv typ av smörjmedel med tillämpningar inom hela tribologiområdet. Vi studerar och utvecklar miljövänliga funktionella samlare för separation av mineral samt miljövänliga flamskyddsmedel från naturligt förekommande ämnen.

Jonvätskor används även för metallavskiljning, adsorption/separation av koldioxid och farmaceutiska tillämpningar. Vi utvecklar även nya typer av effektiva och billiga oorganiska adsorbenter för vattenrening inom gruvindustriella processer. Vi undervisar i de flesta kemikurser inom Luleå tekniska universitets civilingenjörsutbildningar.

Ämnet har sedan starten 2007 producerat 4 doktorsavhandlingar. Idag består  forskargruppen av 5 seniorer och 5 doktorander.

Gränsytors kemi 2021

Gränsytors kemi utanför C-byggnaden, som är under renovering, den 28 september 2021. Från höger till vänster: Mukhtiar Ahmed, Sourav Bhowmick, Faiz Ullah Shah, Yanqi Xu, Inayat Ali Khan, Pengpeng Fan, Andrei Filippov, Anuttam Patra , Suchandra Sar, Oleg N. Antzutkin. Frånvarande: Lars Gunneriusson, Anna-Carin Larsson, Eva Gunneriusson.

Faiz Ullah Shah Foto: Privat
Internationellt konsortium utvecklar framtidens batterier

Luleå tekniska universitet kommer att ingå i ett internationellt konsortium för framtagning av nästa generations energilagringsenheter. Det handlar om så kallade superkondensatorer, batterier med hög energitäthet och lång livslängd.

Visar forskning från professor Oleg N. Antzutkin
Visar forskning från professor Oleg N. Antzutkin

Dalton Transactions visar forskning från professor Oleg N. Antzutkins laboratorium, gränsytors kemi, Luleå tekniska universitet, 97 187 Luleå, Sverige.

Foto: Tomas Bergman
Stora forskningsanslag till Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet har beviljats närmare 46 miljoner kronor fördelat på 14 olika forskningsprojekt där många har fokus på hållbarhet, miljö och klimat. Det är forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) som står för finansieringen.

Artikel i tidskrift
Khalili. R, Kantola. A, Komulainen. S, Selent. A, Selent. M, Vaara. J, et al.
Microporous and Mesoporous Materials
Journal of Molecular Liquids, Vol. 358
Hitta fler i publikationsdatabasen , Öppnas i nytt fönster/flik