Gruppfoton Gränsytors Kemi

Publicerad: 13 november 2013
Forskargruppen Gränsytors kemi september 2019 vid Luleå tekniska universitet Foto: Richard Renberg
Forskargruppen Gränsytors kemi september 2019 vid Luleå tekniska universitet Foto: Richard Renberg

Från höger till vänster: Inayat Ali Khan, Faiz Ullah Shah, Manishkumar Shimpi, Eva Gunneriusson, Preeti Jain, Anna-Carin Larsson, Lars Gunneriusson, Anuttam Patra, Oleg N. Antzutkin

Chemistry of Interfaces september 2018 at Luleå University of Technology Foto: Richard Renberg
Chemistry of Interfaces september 2018 at Luleå University of Technology Foto: Richard Renberg

Gränsytors kemi (september 2018), från höger till vänster: Andrei Filippov, Faiz Ullah Shah, Manishkumar Shimpi, Linus Lundin, Simon Lundin, Anuttam Patra, Anna-Carin Larsson, Oleg N. Antzutkin. Frånvarande: Mylène Trublet, Lars Gunneriusson, Eva Gunneriusson.  

Chemistry of Interfaces september 2018 at Luleå University of Technology Foto: Richard Renberg
Chemistry of Interfaces september 2018 at Luleå University of Technology Foto: Richard Renberg

Gränsytors kemi (september 2018), från höger till vänster: Andrei Filippov, Faiz Ullah Shah, Anuttam Patra, Simon Lundin, Linus Lundin, Anna-Carin Larsson, Manishkumar Shimpi, Oleg N. Antzutkin. Frånvarande: Mylène Trublet, Lars Gunneriusson, Eva Gunneriusson.

Foto: Richard Renberg
Gränsytors kemi, september 2017. Från höger till vänster: Faiz Ullah Shah, Andrei Filippov, Rashi Gusain, Vasantha Gowda, Mylène Trublet, Shubhankar Bhattacharyya, Eva Gunneriusson, Lars Gunneriusson, Anuttam Patra, Anna-Carin Larsson, Oleg Antzutkin (frånvarande: Manishkumar Shimpi)
Chemistry-of-Interface-LTU-2016-Sweden.jpg
From right to left: Andrei Filippov, Faiz Ullah Shah, Manishkumar Shimpi, Vasantha Gowda, Rashi Gusain, Shubhankar Bhattacharyya, Mylène Trublet, Rong An, Lars Gunneriusson, Anuttam Patra, Anna-Carin Larsson, Alexander V. Ivanov, Oleg N. Antzutkin. (absent: Eva Gunneriusson)
Gruppfoto Gränsytors Kemi September 2015
Gruppfoto Gränsytors Kemi September 2015, September 2015. Från höger till vänster: Anna-Carin Larsson, Faiz Ullah Shah, Shubhankar Bhattacharyya, Mylene Trublet, Manishkumar Shimpi, Anuttam Patra, Andrei Filippov and Oleg Antzutkin (Saknas i bilden: Eva Gunneriusson, Vasantha Gowda, Lars Gunneriusson, Allan Holmgren och Andreas Långvall)
Gruppfoto Gränsytors Kemi September 2014
Gruppfoto Gränsytors Kemi September 2014. Från höger till vänster: Faiz Ullah Shah, Lars Gunneriusson, Allan Holmgren, Vasantha Gowda, Manishkumar Shimpi, Andrei Filippov, Marina Maslova (visiting researcher), Andreas Långvall, Mylene Trublet, Anna-Carin Larsson, Eva Gunneriusson, Mamoun Taher och Oleg Antzutkin.
Gruppfoto Gränsytors Kemi September 2013
Gruppfoto Gränsytors Kemi September 2013. Från höger till vänster: Faiz Ullah Shah, Allan Holmgren, Andrei Filippov, Marina Maslova (visiting researcher), Anna-Carin Larsson, Mylene Trublet, Mamoun Taher, Eva Gunneriusson and Oleg Antzutkin. (Saknas i bilden: Vasantha Gowda och Lars Gunneriusson).
Gruppfoto Gränsytors Kemi September 2012
Gruppfoto Gränsytors Kemi September 2012. Från höger till vänster: Mamoun Taher, Lars Gunneriusson, Asma Muhammad, Allan Holmgren, Pauline Rabet, Rickard Jolsterå, Alexander Ivanov (visiting professor), Andrei Filippov, Eva Gunneriusson, Faiz Ullah Shah, Anna-Carin Larsson, Vasantha Gowda och Oleg Antzutkin.
Gruppfoto Gränsytors Kemi September 2008
Gruppfoto Gränsytors Kemi September 2008