Anställda - Gränsytors kemi

Ämnesföreträdare

Oleg Antzutkin

Antzutkin, Oleg - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492524
Rum: C140 - Luleå»

Biträdande professor

Lars Gunneriusson

Gunneriusson, Lars - Biträdande professor

Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491832
Rum: C150 - Luleå»
Anna-Carin Larsson

Larsson, Anna-Carin - Biträdande professor

Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491694
Rum: C143 - Luleå»
Faiz Ullah Shah

Shah, Faiz Ullah - Biträdande professor

Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491291
Rum: C133 - Luleå»

Universitetslektor

Eva Gunneriusson

Gunneriusson, Eva - Universitetslektor

Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492126
Rum: C146 - Luleå»

Forskare

Andrei Filippov

Filippov, Andrei - Forskare

Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491839
Rum: C137 - Luleå»
Anuttam Patra

Patra, Anuttam - Forskare

Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491934
Rum: C147 - Luleå»

Post doktor

Manishkumar Shimpi

Shimpi, Manishkumar - Post doktor, Postdoc

Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492975
Rum: C135 - Luleå»

Doktorand

Ahmed, Mukhtiar - Doktorand

Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser