Forskning inom gränsytors kemi

Inom gränsytors kemi är forskningen inriktad på både grundläggande och tillämpad forskning.

Vi använder bl a spektroskopi (IR, NMR) och potentiometriska titreringar för att studera interaktioner mellan ytor och vattenlösningar och adsorption av ytmodifierande molekyler.

Forskning om flotation och järnmalmspellets finansieras av tre forskningscentran vid LTU:
 Hjalmar Lundbohm Research Center (HLRC), Agricola Research Center - Multicomponent Mineral Systems (ARC-MMS) och Center of Advanced Mining and Metallurgy (CAMM).

Forskning om tribologiska additiv och Alzheimer-peptider finansieras av Kempestiftelserna och Alzheimerfonden.