Disputation i Hållfasthetslära – Emil Gustafsson

Publicerad: 24 mars 2017

Design and Application of Experimental Methods for Steel Sheet Shearing
20 december 2016
Luleå tekniska universitet

Namn:    Emil Gustafsson
 

Ämne:     Hållfasthetslära
 

Avhandling: Design and Application of Experimental Methods for Steel Sheet Shearing

Opponent:   Professor Per Gradin, Mittuniversitetet, Sundsvall

Ordförande:    Professor Mats Oldenburg, Institutionen för teknikvetenskap och matematik