Licentiatseminarium Florian Thiery

Publicerad: 21 mars 2014

20 mars 2014
Luleå tekniska universitet

Namn:    
Florian Thiery

Ämne:     
Hållfasthetslära 

Uppsats:
Evaluation of Strong Nonlinearities in Hydropower Systems

Examinator:   
Professor Jan-Olov Aidanpää, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet

Diskutant:   
Professor Ilmar Santos, Technical University of Denmark, Lyngby, Denmark