Licentiatseminarium Magnus Söderberg

Publicerad: 8 februari 2014

7 februari 2014
Luleå tekniska universitet

Namn:    
Magnus Söderberg 

Ämne:     
Materialmekanik

Uppsats:
Coupled Models Related to Manufacturing Simulations

Examinator:   
Professor Lars-Erik Lindgren, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet

Diskutant:   
Bitr. professor Mats Näsström, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet