Hoppa till innehållet
Hållvashet
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Crash&Tough - Mot bättre krocksäkerhet med tredje generationens avancerade höghållfasthetsstål

Målet med projektet är att utveckla lättviktslösningar för fordonsindustrin genom att optimera mikrostrukturen i tredje generationens avancerade höghållfasthetsstål (AHSS) samt utveckla simuleringsmodeller som möjliggör implementering av sådana lösningar i industrin.

Sedan avancerade höghållfasthetsstål (AHSS) introducerades på 1980-talet har de blivit ryggraden i fordonsindustrin, vilket har bidragit till att minska bilarnas vikt samt förbättra krocksäkerheten. Den tredje generationen AHSS består av martensit och bainit i kombination med restaustenit, som erbjuder en utmärkt kombination av styrka och duktilitet och hög krockprestanda till en rimlig kostnad.

Datorsimuleringar

För att överföra nya högpresterande stållösningar från laboratorier till faktiska fordonskonstruktioner är datorsimuleringar som förutsäger krockbeteendet av största vikt. Krockmotstånd i AHSS bestäms av sprickinitiering och sprickutbredning, där det senare kan vara en betydande del av hela sprickenergin. Det är således avgörande att datorsimuleringarna tar hänsyn till denna utbredningsenergi för att dra full nytta av de nya stålen. Crash&Tough kommer att arbeta för att öka noggrannheten i krocksimuleringar för tredje generationens AHSS och ytterligare öka användandet i fordonsindustrin.

Experimentellt arbete

Experiment behövs för att karakterisera de nya stålen och för att kalibrera de nya simuleringsmodellerna. Kraschsituationer är mycket komplexa mekaniska fenomen som involverar ett stort antal töjningshastigheter. Att undersöka materialets dynamiska beteende och deras töjningshastighetsberoende är därför avgörande för en fullständig bild av materialen, och Digital Image Correlation (DIC) med en höghastighetskamera används för att extrahera detta. Tidigare forskning har också visat att brottsegheten i materialet kan kopplas till krockmotståndet. Brottmekaniska tester vid olika töjningshastigheter genomförs således också för att ytterligare undersöka effekten av mikrostruktur på brottsegheten och krockmotståndet för AHSS

Simon Jonsson

Simon Jonsson, Doktorand

Telefon: 0920-491563
Organisation: Hållfasthetslära, Hållfasthetslära, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Jörgen Kajberg

Jörgen Kajberg, Biträdande professor, Tf ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493474
Organisation: Hållfasthetslära, Hållfasthetslära, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Pär Jonsén

Pär Jonsén, Avdelningschef

Telefon: 0920-493460
Organisation: Hållfasthetslära, Hållfasthetslära, Institutionen för teknikvetenskap och matematik