Hoppa till innehållet
Fatigue4Light
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Fatigue4Light – Forskningsprojekt med fokus på lättvikt och utmattning av chassikomponenter

Projektets mål är att ta fram ett nytt angreppsätt för utvärdering av utmattningsegenskaperna hos lättviktsmaterial i chassikomponenter och hjul med syfte att möjliggöra viktminskning. Projektet är EU-finansierat och drivs av ett konsortium av företag, forskningsinstitut och universitet från stora delar av Europa.

Inom fordonsindustrin har mycket forskning och kraft genom åren lagts på att minska vikten hos så kallade Body in White-komponenter på personbilar. Dessa komponenter är vanligtvis så kallad fjädrad vikt och därför har utmattningsegenskaperna inte varit huvudfokus för forskningen. För att göra samma resa vad gäller utvecklingen av chassikomponenter och hjul hos framför allt tyngre fordon krävs mer fokus på utmattningsegenskaper snarare än krockprestanda. Detta innebär för det mesta högre godstjocklek men också en möjlighet att använda material med högre hållfasthet samt olika typer av material, till exempel FRP (Fibre-Reinforced Plastic). Utmattningsegenskaperna hos dessa material, speciellt för högre godstjocklekar och efter formning, är i stor utsträckning oprövade.

Målet med Fatigue4Light är att utveckla mer precisa beräkningsmetoder för simulering av utmattningsegenskaper. Dessa metoder ska ta hänsyn till variationerna och kronologin i lasthistoriken samt hur olika tillverkningsmetoder påverkar egenskaperna. Målet är också att utvärdera statistiska testmetoder som kan användas för att spara tid och resurser. Träffsäkra simuleringar möjliggör en minskning av säkerhetsmarginalen vid produktutveckling vilket påverkar komponentvikten positivt. Det gör också att behovet av testning kan hållas till ett minimum vilket leder till att nya material kan nå marknaden snabbare.

Behovet av viktminskning är särskilt kännbar i utvecklingen av den elektrifierade fordonsflottan men de lärdomar och insikter projektet kan föra med sig öppnar även upp möjligheten för en bredare användning.

Kontakt

David Gustafsson

Gustafsson, David - Doktorand

Organisation: Hållfasthetslära, Hållfasthetslära, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491928
Pär Jonsén

Jonsén, Pär - Avdelningschef

Organisation: Hållfasthetslära, Hållfasthetslära, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493460
Jörgen Kajberg

Kajberg, Jörgen - Biträdande professor, Tf ämnesföreträdare

Organisation: Hållfasthetslära, Hållfasthetslära, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493474