Hoppa till innehållet
Geofit
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Kostnadseffektiva, förbättrade geotermiska system för energieffektiv eftermontering av byggnader

För närvarande står byggnader för 40 % av Europas energikonsumption och en tredjedel av C02-utsläppen. För att driva renoveringen energisystem i byggnader har GeoFit som mål att utveckla en övergripande, kostnadseffektiv och innovative lösning för att eftermontera geotermiska energisystem i byggnader. Förutom Luleå Tekniska Universitet består projektet av 23 andra aktörer från 10 Europeiska länder

Utmaningar med att borra för geotermisk energi

Kostnaden associerad med att etablera geotermiska brunnar har uppskattats att stå för upp till 50 % av den totala kostnader för varje installerad megawatt och en stor del av denna kostnad kommer från att borrutrustning blir utnött. Förutom de direkta kostnaderna associerade med material- och personalkostnad vid underhåll blir en utnött borrkrona betydligt mindre effektiv på att bryta sten. Borrningsparametrarna, så som applicerat tryck och RPM, är kritiska för penetrationshastighet men dom påverkar även påföljande nötning i borrkronan. De optimala parametrarna är oftast inte baserade på vetenskaplig teori, utan baseras istället på erfarenheten hos fältarbetaren. Bidraget från Luleå Tekniska Universitet är att använda numeriska simuleringar för att ge blick in i borrningsprocessen som annars är svåra att få.

Innovativa metoder för att förutspå bergborrning

För att numeriskt utvärdera borrning i sten och den efterföljande nötningen krävs en beskrivning av sten. För detta ändamål används numeriska metoder baserade på partikelbaserade metoder för att förutspå brytningen av stenen och interaktionen med borrutrustningen. Modellen kalibreras mot experiment och kommer valideras genom att jämföra resultat med fullskaliga borroperationer på försöksplatser inom GeoFit. Den slutgiltiga modellen kommer kunna stödja borrbolag med att välja optimala borrningsparametrar, utvärdera nötning och förutspå borrhålets tillstånd samt vibrationer i närliggande sten och jord.

Besök https://geofit-project.eu/ för att hitta mer information om GeoFits vision och vilka aktörer som är involverade i projektet.

Albin Wessling

Albin Wessling, Doktorand

Telefon: 0920-493406
Organisation: Hållfasthetslära, Hållfasthetslära, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Jörgen Kajberg

Jörgen Kajberg, Biträdande professor

Telefon: 0920-493474
Organisation: Hållfasthetslära, Hållfasthetslära, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Pär Jonsén

Pär Jonsén, Professor tillika ämnesföreträdare, Avdelningschef

Telefon: 0920-493460
Organisation: Hållfasthetslära, Hållfasthetslära, Institutionen för teknikvetenskap och matematik