Hoppa till innehållet
Modell av en bladförsedd Jeffcott rotor

Ickelinjär dynamik i vattenkraftsrotorer

Publicerad: 25 januari 2012

Avsikten med projektet är att utvärdera gränserna för linjär dynamic I vattenkraftsrotorer. Svag ickelinjär dynamik finns alltid på grund av glidlager, elektromagnetiska krafter och fluid-strukturinteaktion i turbinen. Dessutom kan starka ickelinjära fenomen uppstå på grund av turbinkontakt eller på grund av olika fel i maskinen. Därför kommer olika rotorer att studeras från enkel Jeffcott med blad till komplexa rotorer modellerad i FEM. Olika ickelinjära fenomen kommer att studeras för vattenkraftsrotorer och analyseras med ickelinjära verktyg t ex bifurcationsdiagram, Poincare sektioner samt Lyapunovexponent.

Resultaten utvärderas mot verkliga system för att validera föreslagna modeller. Generella modeller och verktyg kommer att utvecklas för att utvärdera robusthet och metodik tas fram för studie av ickelinjär dynamik i generella vattenkraftsrotorer.

Doktorand: Florian Thiery
Handledare: Jan-Olov Aidanpää (LTU) och Rolf Gustavsson (Vattenfall)

Projektet är finansieras av Svenskt vattenkraftcentrum, SVC