Hoppa till innehållet
Verktyg för modellering
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ny verktyg för materialmodellkalibrering

Snabb utveckling av nya avancerade material och dess användning ställer höga krav på testverktyg som kan ge noggranna svar på hur deformation och brott påverkar en avancerad produkt. Att ta fram ett tillförlitligt verktyg för materialmodellkalibreringen är det här projektets fokus.

Den snabba utvecklingen av nya avancerade material samt användningen av ett flertal olika material i strukturkomponenter ställer höga krav på materialmodelleringen för deformation och brott. Idag finns inga verktyg som på ett enkelt sätt och med hög noggrannhet skapar de modeller som krävs för att kunna simulera komplicerade tillverkningsprocesser och/eller komponenters beteende hos moderna högpresterande lättviktsmaterial.

Verktyg för materialmodeller

Syftet med projektet är att utveckla ett ”verktyg” för att på kort tid och på ett automatiserat sätt ta fram materialmodeller inklusive dess parametrar för simulering av deformation och brott av komponenter inom främst fordonsindustrin men även andra industrisektorer som till exempel flygindustrin. Det föreslagna verktyget är en kombination av tredimensionell experimentell mätning av en kropps deformation och brott under belastning och ett numeriskt analysverktyg som med dessa mätningar som indata skapar materialmodeller och brottmodeller.

Detta projekt förväntas ge ett förenklat sätt att skapa modeller som är direkt användbara i produktutveckling och för användning i digitala tvillingar.