Hoppa till innehållet

Numerisk simulering för optimering av bergborrning och lastning för gruvdrift

Hållfasthetslära har beviljats medel från Vinnova till en förstudie för att undersöka hur numeriska modeller kan användas för borrning och lastning av bergmaterial. Projektets mål är att bygga fysiskt realistiska numeriska modeller för att optimera borrning och lastning av bergmaterial.

Bergborrning och efterföljande lastning inkluderar ett flertal fysiska fenomen. För bergborrning: kontakten mellan borrkrona och bergmaterial samt interaktionen mellan spolvätska, borrutrustning och borrkax och för lastning: kontakten mellan bergmaterial och lastningsutrustning. Visionen för ett fullskaleprojekt är att utveckla ett numeriskt verktyg för optimering av borrning och lastning samt minimering av energiåtgång och nötning av tillhörande utrustning. Förstudien ska lägga grunden till ett fullskaleprojekt genom att visa styrkan av numeriska modeller. Det vetenskapliga målet är att skapa realistiska numeriska modeller för borrning och lastning av bergmaterial. Syftet är att öka förståelsen kring arbetssättet rörande bergborrning och lastning. Resultatet från studien kommer att möjliggöra förståelsen av de fysiska och mekaniska fenomenen rörande interaktionen mellan bergmaterial och vätska vid borrning och interaktionen mellan bergmaterial omgivande utrustning vid lastning. Detta är ett fundamentalt steg för framtida optimering av bergborrning och lastning inom gruvindustrin. Vidare kommer resultaten från simuleringarna öka förståelsen av det komplexa multifysiska förhållanden som råder vid bergborrning och möjliggöra prediktering av nötning vid borrning och lastning. De numeriska modellerna kommer att valideras mot fältmätningar vid Bolidens dagbrott i Aitik.

Kontakt

Simon Larsson

Larsson, Simon - Biträdande universitetslektor

Organisation: Hållfasthetslära, Hållfasthetslära, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493814
Jörgen Kajberg

Kajberg, Jörgen - Biträdande professor, Tf ämnesföreträdare

Organisation: Hållfasthetslära, Hållfasthetslära, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493474
Pär Jonsén

Jonsén, Pär - Avdelningschef

Organisation: Hållfasthetslära, Hållfasthetslära, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493460
Albin Wessling

Wessling, Albin - Doktorand

Organisation: Hållfasthetslära, Hållfasthetslära, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493406