Hoppa till innehållet
prochain
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

PROCHAIN

Med ett ökande behov att minska utsläpp så försöker tillverkare i alla branscher att minska materialåtgång samt vikt. Ett område av största intresse är därför höghållfasta stål, som är lätta, billiga och enkla att framställa.

För att använda dessa höghållfasta stål i nya branscher så måste hänsyn tas till utmattningsegenskaperna, och i detta projekt kommer utmattningsegenskaperna att knytas till mikrostrukturen i metallen.

När en komponent undergår stora temperaturförändringar så förändras material på en mikrostrukturell nivå, och denna transformation av mikrostrukturen bestämmer vilka materialegenskaper komponenten kommer att få. I detta projekt kommer existerande transformationsmodeller att förfinas och kopplas till de slutgiltiga materialegenskaperna. Med moderna simuleringsverktyg är det möjligt att skapa numeriska modeller som beskriver hela tillverkningsprocessen, och därigenom förutsäga materialegenskaperna baserat enbart på dessa modeller utan fysiska tester.

Mål:

Målet är att utveckla numeriska metoder och verktyg för att förutsäga materialegenskaper, inklusive utmattningsegenskaper. Dessa verktyg ska använda den kemiska sammansättningen och processhistoriken som utgångspunkt. Projektet är ett samarbete mellan avdelningarna för Hållfasthet och Materialvetenskap samt den industriella partnern Gestamp Hardtech AB.

Kontakt

Erik Lundholm

Lundholm, Erik - Doktorand

Organisation: Hållfasthetslära, Hållfasthetslära, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491706
Pär Jonsén

Jonsén, Pär - Avdelningschef

Organisation: Hållfasthetslära, Hållfasthetslära, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493460
Paul Åkerström

Åkerström, Paul - Biträdande professor

Organisation: Hållfasthetslära, Hållfasthetslära, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493542
Farnoosh Forouzan

Forouzan, Farnoosh -

Organisation: Materialteknik
Telefon: 0920-493217
Jörgen Kajberg

Kajberg, Jörgen - Biträdande professor, Tf ämnesföreträdare

Organisation: Hållfasthetslära, Hållfasthetslära, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493474