Hoppa till innehållet
pellets

Partikel- och pulvermekanik

I vår forskning rörande partikel- och pulvermekanik utvecklar använder vi experimentella metoder för karaktärisering av materialbeteende tillsammans med avancerade beräkningsmetoder för datorsimulering av det studerade förloppet. Som numerisk metod använder i huvudsak finita elementmetoden (FEM) och den partikelbaserade metoden SPH. Genom denna växelverkan mellan experiment och datorsimulering uppnås en ökad kunskap om vad det som fysikaliskt händer vid den aktuella processen.

Syftet med vår forskning, i en bredare mening, är att stödja företag och organisationer i deras ansträngningar att öka konkurrenskraften genom utveckling av komponenter med högre kapacitet, effektivare metoder och ökad förståelse av aktuell partikel- eller pulver process.

Vid tillverkning av pulverbaserade komponenter har man oftast ett verktyg med en fördjupning som motsvarar utseendet på den komponent man vill tillverka. Efter fyllningen pressar man pulvret till en så hög täthet som möjligt. Komponentens hållbarhet beror väldigt mycket på hur hög täthet man lyckats med att pressa den till. Hela processen från fyllning av pulver i lös form, pulvertransfereringar samt pressning upp till ultrahöga tryck (>10 GPa) vid höga hastigheter ingår i vår forskning inom pulvermekanik området. Vår forskning rörande partikelmekanik handlar om olika tillämpningar inom gruvindustri. Det kan vara simulering av malm-malning, modellering och simulering av påkänningar i pellets och flöden i en silo med pellets.

Aktuella projekt