Hoppa till innehållet
Steel.jpg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

AusFerrit

Publicerad: 24 januari 2017

I högbelastade tillämpningar inom olika branscher verifieras att, även i stål, erbjuder det ternära systemet Fe-Si-C (med 3 gånger fler kiselatomer än kolatomer) austempererad till ausferritiska mikrostrukturer betydligt bättre kombinationer av styrka och seghet samt högre nötningsbeständighet än konventionellt martensithärdade stål. Tidigare ansatser inom ´superbainit´ har inte haft tillräcklig Si-halt för att ge avgörande fördelar. Projektet utförs i en kreativ miljö mellan materialproducerande och materialanvändande företag (flertalet medelstora) samt forskare vid Luleå tekniska universitet och Ausferritic AB.

Projektparterna Ovako och Smålands Stålgjuteri kommer att - i form av valsad/smidd stång resp. formgjutna stål - kunna erbjuda stål med extrema mekaniska och tribologiska prestanda till likvärdig produktionskostnad jämfört med dagens härdade stål, både till deltagande OEM och till andra branscher. Projektet tar fram materialdata om förbättrad mekanik inklusive brottseghet och utmattning samt tribologiska egenskaper i glidlager och abrasiv nötning, vilka erbjuds genom förhöjd Si-halt i lösningshärdade ausferritiska stål ´SiSSASteel´ och segjärn ´SiSSADI´, samt en inledningsvis svensk standard för ausferritiska stål.

Under hela projektet utvärderas ausferritiska segjärn och stål i prototyper hos fyra OEM: Atlas Copco, Indexator, Olofsfors och Rototilt. Projektledande part är Ausferritic AB. Projektet finansieras av VINNOVA inom programmet SIP – Metalliska material.