Hoppa till innehållet
DSC_0002.JPG

Modellering och simulering av termo-mekaniska processer

Publicerad: 4 september 2014

Syftet med projektet är att skapa ett långsiktigt samarbete mellan institut, universitet och företag i regionen som arbetar inom ståltillverkning och värmebehandlingsprocesser och därigenom bidra till att stärka regionens konkurrenskraft inom området. Målet är att Norrbotten ska bibehålla och stärka sin roll som en framstående och ledande region för ståltillverkning, värmebehandling och komponenttillverkning med termo-mekaniska processer. Detta genom att använda avancerade numeriska modeller och metoder för att utveckling av nya såväl som att förbättra befintliga processer och produkter. Detta medför stora fördelar i form av; reducerade utvecklingstider, reducerat antal prototyper, ökad produktivitet, förbättrad kvalitet, minskade kassationer, mindre omarbetningar och minskad miljöbelastning i form av emissioner vid optimerad värmning.

DSC_0019.JPG

Viktiga moment i projektet är att förbättra och utveckla de modeller som i dagsläget används för att prediktera de tillverkade komponenternas slutliga geometriska form och mekaniska egenskaper redan innan kostsamma komponenter med tillhörande prototyp- och serieverktyg tillverkas. I projektet kommer metoder och numeriska modeller tas fram för att ytterligare förbättra den virtuella produktframtagningen av varmformade komponenter genom presshärdning eller andra termo-mekaniskt kopplade processer för låg och medellegerade stål. Lika viktigt som precisa och effektiva numeriska modeller är den experimentellt bestämda indatan till modellerna. Här kommer utökade och precisa mikrostrukturella, mekaniska och termiska data behöva bestämmas till modellerna. Metoder och rutiner att bestämma dessa experimentella indata kommer att tas fram som en del i projektet. Utvärdering och analys av experiment som underlag till indata till modeller kommer i största delen att utföras i regionen. Exempel på andra sektorer/områden där dessa modeller och metoder kan tillämpas:

 • Generell värmebehandling (värmning, härdning, anlöpning, glödgning etc.)
 • Svetsning
 • Ståltillverkning (stränggjutning)
 • Varmvalsning
 • Smide

Deltagande parter:

 • Hållfasthetslära,  Luleå tekniska universitet
 • Gestamp Hardtech
 • SSAB
 • Swebor
 • Swerea MEFOS

Finansiär:

 • Länsstyrelsen i Norrbotten
lst-logo-cmyk.jpg