Hoppa till innehållet
pictureoptushot.jpg

OPTUS Hot - Mikrostruktur- och temperaturberoende brottmodellering vid simulering av presshärdning

Publicerad: 26 april 2010

OPTUS Hot är ett projekt för införande av tillförlitliga analysmodeller av presshärdning av ultrahöghållfasta material. Projektets syfte är att studera temperatur- och töjningshastighetsberoendet av brott vid presshärdning.

Beräkningsmodeller skall tas fram som gör det möjligt att simulera påverkan från temperatur och töjningshastighet vid utveckling av fordonskomponenter. Därmed underlättas design- och konstruktionsarbetet och behovet av prototypprovning minskar. Experiment baserade på digitala optiska metoder används för att studera deformationer och brott. Doktorandprojektet finansieras genom VINNOVA inom FFI. Projektet bedrivs i samarbete med Gestamp Hardtech.

Forskare:
LTU: KG Sundin, Hans-Åke Häggblad och Mats Oldenburg
Industri: Gestamp Hardtech:  Daniel Berglund