Hoppa till innehållet
failure_and_strain.jpg
Brott och töjningfält under testning av ultra-höghållfast stål

OPTUS II – Modellering av brott baserat på värmepåverkan och mikrostruktur i borlegerade stål

Publicerad: 15 januari 2010

Värmepåverkan och svetsning är mycket viktiga industriella processer vid tillverkning av bor-legerade ultra-höghållfasta stålkomponenter. De mekaniska egenskaperna i plåtmaterialet ändras på grund av temperaturhistorien. OPTUS II är ett strategiskt projekt för en mer generellt införande av ultrahöghållfasta material i fordonsstrukturer.

Målet med forskningen är att förbättra möjligheten till att modellera och simulera effekten av värmepåverkan som är distribuerad i komponenter av ultrahöghållfast stål. Töjning och brott i svetsar och värmebehandlade delar studeras i små längdskalor och modeller utvecklas för FEM-beräkningar i större längdskalor. Experiment baserade på digitala optiska metoder används för att studera deformationer och brott i närheten av hål och i svetsar. De utvecklade metoderna och modellerna kommer att användas i produktutvecklingen av fordonsstrukturer, t.ex. vid analyser av deformation och energiupptagning i krockbelastade stötfångarsystem och vid fullskaliga krockanalyser som utförs vid utveckling av nya bilmodeller. Doktorandprojektet finansieras genom VINNOVA inom FFP. Forskningen stöds även av ett treårigt forskningsanslag från Ford University Reserarch Programme (URP). Projektet bedrivs i samarbete med Gestamp Hardtech, Volvo Personvagnar och Ford Forschungszentrum, Aachen, Tyskland.

Doktorand: Stefan Golling
Handledare: Mats Oldenburg
Biträdande handledare: Karl-Gustaf Sundin