Hoppa till innehållet

OPTUS III

Publicerad: 5 oktober 2015

Implementering och validering av brottmodeller för multifasmaterial

Den nu dominerande tekniken för lättviktsdesign av bilstrukturer bygger på presshärdning. Tekniken är en Svenskt innovation och har utvecklats till en global teknik med Sverige fortfarande som världsledande inom forskning och industriell utveckling. Drivkrafterna är minskade utsläpp och ökad fordonssäkerhet. Användningen av presshärdade komponenter i nästa generations bilstrukturer förväntas bli över 40%. Det övergripande målet för projektet är att öka effektiviteten i produkt- och processutvecklingen och korta ledtiden från utveckling till produktion. En förutsättning för effektivt och snabbt införandet av nya högpresterande material är tillgången på effektiva och noggranna metoder för simulering av brott i krockanalyser. Sådana metoder har utvecklats i tidigare doktorandprojekt.

 

I projektet ingår implementering och validering av brottmodeller och brottkriterier med tillämpningar inom presshärdade komponenter. Fokus ligger på modeller för brott i komponenter med varierande mikrostruktur, avsiktliga eller oavsiktliga.

Projektet kommer att utveckla relevanta testkomponenter och jämföra olika metoder och strategier för prediktering av materialbrott. Doktorandprojektet finansieras av VINNOVA inom programmet FFI- Hållbar Produktion och drivs i samarbete med Gestamp Hardtech, Scania AB, Volvo Personvagnar AB och Dynamore Nordic AB.

 

Doktorand: Stefan Golling

Handledare: Mats Oldenburg

Biträdande handledare: Hans-Åke Häggblad