Hoppa till innehållet
heat transfer disc.jpg
Värmeöverföring under presshärdningsprocess.

PROCSIM IV - Modellering av värmeöverföring i glidande kontakter.

Publicerad: 27 april 2010

Detta projekt bygger vidare på Procsim III där värmeöverföringen för statiska kontakter med avseende på temperatur och tryck har studerats.

Krav på lättare lastbärande strukturer inom transportsektorn medför behov av nya högpresterande material och nya innovativa formningsprocesser. Tillgång till metoder för material- och processmodellering är en grundläggande förutsättning för att utveckla nya industriella processer på kort tid. Utveckling av termomekanisk kontrollerade formningsprocesser tillhör framgångskriterierna för införande av nya högpresterande material. Till nyckelteknologierna hör presshärdning av borlegerade stål.


En mycket viktig del i de modeller som används för termomekaniska analyser av presshärdningsprocessen är tillförlitliga modeller för värmeöverföring i kontakter och modeller för friktion.  Det aktuella projektet syftar till att vidareutveckla metoder för modellering av värmeöverföring och friktion i glidande kontakter.

Syftet med projektet är att utveckla material- och processmodellering för att med hög precision kunna prediktera slutlig form, materialstruktur och materialegenskaper vid utveckling av nya processer och komponenter. Målet är att ge ökad kunskap om de processrelationerna som har största betydelsen för resultatet av samtidig formning och härdning och implementera formuleringar för dessa i programvara för simulering av komplett tillverkningsprocess.

Doktorand: Johan Theander
Handledare: Mats Oldenburg