Hoppa till innehållet
toolwear_tryckfördelning i verktyg.jpg

TOOLWEAR - Modellering av termo-mekaniska processer för förbättrad produktivitet och kvalitét

Publicerad: 27 februari 2012

Termomekaniska formningsprocesser används alltmer för tillverkning av avancerade komponenter i ultra höghållfast stål (UHSS) för struktur- och säkerhetsapplikationer i bilar. Dessa processer är komplexa på grund av kylningen av verktyg, fastransformationer och den tribologiska växelverkan mellan verktyg arbetsmaterial vid förhöjda temperaturer. Det finns ett behov av djupare förståelse och att skapa ny kunskap för att kunna förutsäga verktygsslitage i presshärdningsprocessen.

Tidigare forskning vid Luleå tekniska universitet har gjort det möjligt att simulera hela den termomekaniska processen. Några av de uppgifter som skall utföras i detta projekt är:

 1. Tribologiska studier  av kombinationer av material i verktyg och den formade plåten vid förhöjd temperatur.

 2. Utveckling av modeller för simulering av verktygsslitage med hög precision.

 3. Validering av slitagemodeller.

Resultaten av forskningen kommer att leda till utveckling av en prediktiv processmodell för verktygsslitage vid termomekanisk formning.

Projektkonsortiets industriella partners är Gestamp HardTech, SSAB EMEA, Oerlikon Balzers, Ionbond och Swerea/Mefos. Luleå tekniska universitet (ämnena hållfasthetslära och maskinelement) är akademisk partner i projektet.

Doktorand: Liang Deng

Handledare: Mats Oldenburg

Biträdande handledare: Göran Lindkvist