Hoppa till innehållet
TiFORM2.jpg

TiFORM2, Träffsäker processutveckling - termomekanisk formning av titanplåt

Publicerad: 19 december 2011

Inom projektet bedrivs forskning om formningsprocesser som omfattas av varm- och kallformning av titanplåt. Projektet syftar till att genom noggranna analyser kunna utveckla formningsprocesser och tillverka formade komponenter med hög precision med samtidig kontroll på komponentens slutliga egenskaper.

I projektet utvecklas nya termomekaniska processer och verktyg för formning av titanplåt. Materialmodelleringen omfattar anisotropi och krypegenskaper i temperaturer över 600 oC. Projektet bidrar med kompetens för att skapa förutsättningar för företagen som har potential att fungera som underleverantörer till nationella och internationella företag inom flygsektorn, primärt till Volvo Aero Corporation. De medverkande företagen ska snabbt kunna utveckla och tillverka nya titankomponenter.

Ett mål är att några handplockade mindre och medelstora företag kan utveckla sina processer för produkt- och processutveckling och ges möjlighet att utvecklas till underleverantörer av formade titankomponenter till svensk flygindustri.

Projektet har finansiering från Nationella flygtekniska forskningsprogrammet (NFFP5, VINNOVA) och bedrivs i samarbete med Formnings AB (Deform), ITE Fabriks AB, Permascand AB, Volvo Aero Corporation, IUC i Olofström AB och Luleå tekniska universitet.

Projektledare: Eva-Lis Odenberger, IUC Olofsström

Projektägare: Mats Oldenburg, LTU