Hoppa till innehållet
Picture1.png

Virtuell processkedja för superlegeringar i flygmotorstrukturer

Publicerad: 16 februari 2015

För att svensk flygmotorindustri ska öka sin konkurrenskraft erbjuds fabricerade alternativ till dagens framtagning för statiskt lastbärande strukturer i flygmotorer, bl.a. genom införande av nya tillverkningsmetoder och relationer med närliggande underleverantörer. Fabricering innebär att strukturer byggs från smiden, plåt och små gjutgods vilka sammanfogas genom svetsning. Tillverkningsprocessen möjliggör en flexibel konstruktion och tillverkningssätt. Samtidigt kan den egna förädlingsgraden ökas och möjligheten finns också att minska vikt, och därmed bränsleförbrukning (CO2), samt produktkostnad. Vid svetsprocessen uppstår formförändringar vilket gör det nödvändigt att med hög precision prediktera återfjädring, restspänningstillstånd och formavvikelse genom finita elementanalyser (FE) under fabriceringskedjans olika steg för att möjliggöra en effektiv kompensation av formningsverktyg för resulterande formavvikelser.

Genom grundläggande forskning om, och utveckling av, processer som omfattar kall- och varmformning av plåt i legering 718 och HAYNES® 282®, ska detta projekt resultera i optimerade formningsprocesser baserade på en virtuell fabriceringskedja med kopplade FE-analyser. Målet är även att ett par handplockade SMF med erfarenheter från plåtbearbetning i avancerade material kan vidareutveckla sina processer för produkt- och processutveckling. Projektet samlar kompetens från svensk flygmotorindustri, erkända FoU-centra inom formningsprocesser, FE-modellering samt SMF med erfarenheter från plåtformning.

 

Målen för projektet är:

  • Vidareutveckling av metodik för termo-mekanisk materialkaraktärisering av plåt för simulering av kall- och varmformning i superlegeringar. Simuleringsdriven utveckling av produktionsmässiga formningsprocesser som säkerställer geometri och materialegenskaper i den framställda komponenten genom hela tillverkningskedjan.

 

  • Utvecklingsarbete där SMF tar nödvändiga tekniksteg för att kunna tillverka av GKN efterfrågade plåtkomponenter i superlegeringar. En prototypkomponent formas, sammanfogas och utvärderas i nära samarbete med pågående forskningsprojekt hos GKN.

 

Kontakter:

Projektledare: Eva-Lis Odenberger, Universitetslektor LTU, adjungerad

Epost: Eva-Lis.Odenberger@iuc-olofstrom.se

 

Projektfinansiering:

  • VINNOVA, NFFP6 for SME
  •