Experimentella studier av granulärt flöde

Publicerad: 29 september 2017

Experiment 1: Pulverfyllningsrigg vid fyllning av sand i en kavitet filmat i fyllskon med höghastighetskamera.

Experiment 2: Pulverfyllningsrigg med utvärdering av hastighetsfält med Aramis (digital image correlation).

Experiment 3: Lab.-skalesilo för studie av granulärt flöde under silotömning, utvärdering med Aramis av vertikalt hastighetsfält.

Experiment 4: Rigg för studie av kollapsande kolumn av granulärt material, här järnmalmspellets.