Höghastighetsprovning vid höga temperaturer

Publicerad: 6 oktober 2017

Varmvalsning av tråd sker typiskt vid temperaturer mellan 900 och 1100°C. I det slutliga trådblocket strax innan trådläggaren kan tråden ha hastigheter upp mot 100 m/s. Detta innebär töjningshastigheter upp mot 5000 s-1. För att bestämma de mekaniska materialegenskaperna vid de extrema förhållanden används Split-Hopkinson Pressure bar kompletterad med en induktionsvärmare.

Figur 1. Split Hopkinson Pressure Bar kombinerad med induktionsvärmare. Temperaturen i provet kan mätas med pyrometer (som i bilden) eller med termoelement.

Figur 2. Utvärderade spännings vs. töjningskurvor vid höga temperaturer.