Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Reverse impact testing

Publicerad: 6 oktober 2017

I flygmotorer finns det flera strukturella delar med krav på hög inneslutningsförmåga (containment). Kravet är att strukturen som omger motorns roterande delar skall förhindra att lösa delar, t.ex. turbinskovlar vid skovelbrott, tränger ut och förorsakar skador på den omgivande flygkroppen.

Som ett led i dimensionering av containment-strukturer används fullskaleförsök. Dessa är dock väldigt kostsamma, varför mer kostnadseffektiva metoder är att föredra. Ett sätt att utvärdera är att skjuta projektiler mot plåtprover av containmentmaterialet. Ett annat attraktivare tillvägagångssätt är att vända på begreppen och skjuta ett mindre plåtprov mot en projektil fäst till en längre stång, dvs. Reverse impact testing. Styrkan med att låta plåtprovet skjutas mot projektilen är att kraften vid träffen kan mätas genom att detektera den elastiska tryckvågen som genereras i den efterföljande stången. Genom att nyttja induktionsvärmning kan plåtprovet även värmas till temperaturer förekommande i flygmotorer