Bok om hur maskiningenjören gör världen bättre

Publicerad: 25 januari 2019

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har släppt en ny bok om hur maskiningenjören gör världen bättre. Maskiningenjören behövs mer än någonsin i en tid som präglas av stora samhällsförändringar.

I boken ”Maskiningenjören gör världen bättre” möter du åtta passionerade maskingenjörer som gör världen lite bättre.
Du kan läsa om snillrika mekanister som Christopher Polhem och Nobelpristagaren Gustaf Dalén. Boken berättar också om maskinteknikprogrammen vid landets fem främsta tekniska lärosäten, där Luleå tekniska universitet är ett av dessa. Behovet av maskinkunnade är stort, även när världen digitaliseras.