Hoppa till innehållet

Disputation i hållfasthetslära – Johan Lindwall

Publicerad: 28 juni 2021

Den 26:e maj 2021 disputerade Johan Lindwall inom ämnet Materialmekanik vid Luleå Tekniska Universitet

Avhandlingen har titeln “Modelling of laser-based powder bed fusion for bulk metallic glass formation "

Fakultetsopponent var Professor Albert To, University of Pittsburgh, US.

Johan har utvecklat en modelleringsmetod för att prediktera formering av glasmetall vid additiv tillverkning med laserbaserad pulverbäddsfusion (PBF-LB). Glasmetaller är icke-kristallina metalliska material som har vissa exceptionella egenskaper på grund av dess amorfa struktur. Tillverkning av glasmetall är möjlig genom snabb kylning av en flytande metallegering. PBF-LB är en lovande metod genom vilken glasmetall i bulk kan produceras.

Numerisk simulering kan vara ett bra stöd vid utvecklingen av processen för glasmetall genom att prediktera fasutvecklingen. Simuleringar kan också hjälpa till att öka förståelsen för var, när och varför de oönskade kristallstrukturerna utvecklas. Resultatet av Johans forskning är en kopplad termisk- och fastransformationsmodell som kan prediktera eventuell kristallin fasutveckling i en glasmetall baserat på processparametrarna. Resultatet från simuleringarna visar mycket bra överensstämmelse med experimentella resultat. Modellen är ett kraftfullt verktyg som kan användas till att utveckla och finjustera processparametrar för att producera glasmetall.

Johan Lindwall

Johan Lindwall,

Organisation: Hållfasthetslära, Institutionen för teknikvetenskap och matematik