Dr. Mikael Schill beskriver grunderna i Finita elementmetoden under pågående Workshop på LTU.

LS-Dyna Workshop med DYNAmore Nordic

Den 8 mars 2012 besöket Dr. Daniel Hilding och Dr. Mikael Schill från DYNAmore Nordic Luleå tekniska universitet. En workshop inom numerisk modellering och simulering för studenter, anställda och närområdets företag anordnades tillsammans med Hållfasthetslära, LTU.

Workshopen inleddes med en föreläsning gällande grunder, tillämpningar och visioner för den numeriska metoden finita element. Vidare beskrevs hur programmet LS-Dyna kan användas för mekaniska analyser, termo-mekaniska analyser, krocksimulering, optimering med mera. En snabbkurs i finita element-modellering, simulering och analys av ett tillämpat problem hölls för deltagarna. Workshopen avslutades med multifysik-modellering av tillämpade problem som annat fluid-struktur interaktion och granulära processer med punktbaserade metoder. Möjligheten till kombinationer av olika numeriska metoder som FEM, DEM, SPH, EFG, ALE etc. demonstrerades också. Workshopen var välbesökt och mycket intressant och visade hur moderna numeriska metoder kan användas för analys av fysikaliska problem och i produktutveckling.

Dr. Daniel Hilding, DYNAmore Nordic AB
Dr. Daniel Hilding visar en avancerad krocksimulering.