Liang Deng Disputation

Publicerad: 20 december 2017

Den 20:e dec 2017 disputerade Liang Deng inom ämnet Hållfasthetslära vid Luleå Tekniska Universitet

Avhandlingen har titeln “Modelling of wear and galling in press hardening simulations”

Fakultetsopponent var Professor Karl Nielsen, Aalborg University, Danmark.