Licentiatpresentation inom hållfasthetslära

Publicerad: 19 juni 2017

Lluis Perez presenterade sin licentiatavhandling i hållfasthetslära på 16 juni 2017. Titeln på avhandlingen är “Modelling of Forming and Welding in Alloy 718”.

I denna avhandling studeras en tillverkningsprocesskedja inklusive formning och svetsning i den nickelbaserade superlegeringen 718. Huvudfokus i arbetet ligger på att bestämma termomekaniska egenskaper, modellering och simulering av kallformning, studier av formgränser baserade på Nakazima-test för att skapa formgränskurvor och tillämpa skade- och brottkriterier. Arbetet omfattar också en studie om varmformning. Slutligen ingår modellering av ett efterföljande svetsningsförfarande där restspänningar från formningssimuleringen används för att förutse formavvikelser på grund av svetsförfarandet. Resultaten jämförs med experimentella observationer.

Doktorand: Lluis Perez

Handledare: Mats Oldenburg
Biträdande handledare: Eva-lis Odenberger