Biswajit Dalai och Marie Anna Moretti
Biswajit Dalai och Marie Anna Moretti är doktorander i materialmekanik vid Luleå tekniska universitet och ska forska i ENABLE-projektet. Foto: Ted Karlsson. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Utvecklar innovativ modell för tillverkning

Publicerad: 26 mars 2019

Två doktorander i materialmekanik, Marie Anna Moretti och Biswajit Dalai, kommer att arbeta i EU-projektet ENABLE, European Network for Alloy Behavior Law Enhancement. Syftet med projektet är att utveckla en innovativ modell för tillverkning så att produktionstiden och kostnaderna minskar samtidigt som materialets prestanda förbättras.

I ENABLE samarbetar Luleå tekniska universitet med tre universitet i Frankrike, ett universitet i Spanien och tolv europeiska företag, inklusive de svenska företagen GKN Aerospace och Sandvik Coromant. I projektet kommer doktoranderna att koppla den metallurgiska aspekten till materialets mekaniska egenskaper, till exempel dess förmåga att motstå belastning och tryck vid höga temperaturer. Materialen som studeras används i krävande högteknologiska områden som flygindustrin.

– Syftet med ENABLE-projektet är att kunna förutse det slutliga mekaniska tillståndet för en metallstruktur i slutet av tillverkningskedjan. Jag kommer att undersöka titan- och nickellegeringar under olika temperatur- och belastningsförhållanden, säger Marie Anna Moretti, doktorand i materialmekanik vid Luleå tekniska universitet.

Kontroll över tillverkningsprocessen

Med hjälp av uppdaterade metoder för processsimuleringar ska komponenter som innehåller titan, nickel och aluminiumlegeringar tillverkas på ett sätt som gör dem bättre, billigare och lättare. Genom att skräddarsy materialets mikrostruktur är det möjligt att styra materialets mekaniska egenskaper. Resultatet är att komponentens prestanda ökar medan produktionstid och produktionskostnad minskas.

– När projektet är klart hoppas vi ha en modell som kan förutsäga ett materials mekaniska tillstånd efter flera tillverkningsprocesser. För egen del vill jag producera effektiva materialmodeller för titan- och nickellegeringar för ett brett spektrum av temperaturer och lasthastigheter. Vi kommer att ha kontroll över hela tillverkningsprocessen, vilket leder till bättre kontroll över konstruktionen, säger Marie Anna Moretti.

Ser fram emot forskningsutbyte

Som nämnts inkluderar projektet flera europeiska partners och en viktig del av projektet är en utbytesstruktur där forskarna besöker de andra universiteten och företagen för att lära av varandra.

– Jag ser fram emot att arbeta med experter inom akademi och industri inom mekanik, materialvetenskap och numeriska metoder. Under tio månader kommer vi att delta i ett utbyte med övriga parter i projektet. Det ger mig möjlighet att uppleva olika kulturer och de krav som finns i den privata sektorn, säger Biswajit Dalai, doktorand i Materialmekanik vid Luleå tekniska universitet.

Kontakt

Marie Anna Moretti

Moretti, Marie Anna - Doktorand, MC

Organisation: Hållfasthetslära, Material- och solidmekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493801
Rum: E863 - Luleå»
Biswajit Dalai

Dalai, Biswajit - Doktorand, MC, Doktorand

Organisation: Hållfasthetslära, Material- och solidmekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491712
Rum: E863 - Luleå»