Hoppa till innehållet

COLIZION - Skadeprevention ur ett nollvisionsperpektiv

Publicerad: 22 april 2006

Projektet drivs i samarbete mellan Avdelningen för hållfasthetslära vid Luleå tekniska universitet, Akut- och katastrofmedicin vid Norrland Universitetssjukhus i Umeå och SAAB Automobile. Projektet är finansierat av VINNOVA och omfattar studier av samverkan mellan människan som ett biomekaniskt system och säkerhetssystemen i personbilar.

colizion_bild.jpg

.Projektet skall utveckla och demonstrera metoder för framtagning av säkerhetssystem i personbilar baserade på minimerade biomekaniska påkänningar med hjälp av optimerade tekniska systemlösningar. Forskningen behandlar skademekanismer baserade på biomekaniska och medicinska studier av krockbelastningar. Inom projektet studeras säkerhetssystemen med hjälp av humanmodeller och modeller av krockdockor i dynamiska analyser av krocksituationer. Inriktningen vid LTU är utvärdering och utveckling av nya säkerhetssystem och arbetet omfattar utvärdering av biomekaniks respons och  traditionell mekanik och dynamik. De nya säkerhetslösningarna kan antas behöva komponenter av ultrahöghållfast stål i stols- och golvkonstruktionen. Forskningen vid Umeå universitetssjukhus och SAAB i Trollhättan ger en koppling mellan biomekanik/medicin och nya tekniska lösningar för inre skyddsystem för personbilar.Doktorand: Anders Gavelin
Handledare: Mats Oldenburg
Biträdande handledare: Hans-Åke Häggblad