Hoppa till innehållet

HOTGAS - Formblåsning och härdning

Publicerad: 22 april 2006

Formblåsning och härdning erbjuder möjlighet att tillverka komplexa detaljer med ultrahög hållfasthet. Slutna tvärsnitt ger komponenterna mycket hög styvhet.

hotgas.jpg

Metoden innebär värmning av rullformade svetsade borstålsprofiler till 920 degC, blåsning av profilen till önskad form samt härdning av komponenten till en sträckgräns på ca 1100 MPa innan den tas ur formverktyget. Avsikten med projektet är att utveckla produktionstekniken för formblåsning och härdning till att bli klar för implementering i produktion. Med formblåsning och härdning av borstål kan komponenter tillverkas kostnadseffektivt med jämförbar vikt/prestanda som hydroformade komponenter i aluminium. Accra Teknik AB, AP&T och Svensk Verktygsteknik tar fram ny kunskap om produktionsteknik och verktygsutformning som är av väsentlig betydelse för bolagens framtida utveckling. Avdelningen för hållfasthetslära, Luleå tekniska universitet, tar fram ny kunskap om simulering av termomekaniska processer, kriterier för lokalisering och brott vid varmformning, verktygsslitage mm.

Doktorand: Göran Lindkvist
Handledare: Hans-Åke Häggblad
Biträdande handledare: Mats Oldenburg