Hoppa till innehållet

MODPULP - Modellering av interaktionen mellan charge och infodring i roterande trumkvarnar

Publicerad: 15 januari 2010

Huvudmålet för projektet är att bygga fysikalisk realistiska numeriska modeller för malning av material i roterande trumkvarnar. Robusta och realistiska modeller är viktiga för optimering av malningsprocessen men också för utveckling av framtida mineralprodukter. Målet är även att studera det fysikaliska och mekaniska beteendet av charge, pulp och infodring under malning.

Fokus i projektet ModPulp är att kombinera olika numeriska metoder för att representera struktur, pulp och charg. Strukturen kan representeras av FEM chargen med DEM och pulpen med SPH eller PFEM. Alla delar adderas till en global kvarnmodell. Steg för steg ökas komplexiteten i modellen. En viktig och nödvändig del i projektet är validering mot experimentella mätningar. Detta görs mot mätningar av deformationen i infodringens gummilyftare. Mätningar både från pilotkvarn och produktionskvarnar används för validering av de numeriska resultaten.

De första modellerna för interaktionen mellan charg och infodring DEM-FEM visar god korrelation med experimentella resultat. Modellerna ger möjlighet att studera hur infodringen påverkas av chargens interaktion. Chockvågor, deformationer, spänning, töjning, vibrationer och krafter på kvarnens struktur kan också studeras. Detta möjliggör att modellering av så kallade on-shell mätningar nu är möjliga men även optimering av materialval i kvarnstrukturen samt att studera utmattning och nötning. Projektet finansieras av VINNOVA:s gruvforskningsprogram samt LKAB and Boliden Minerals.

 

Projektledare och forskare: Pär Jonsén

Forskare: Bertil Pålsson and Hans-Åke Häggblad

Industriforskare: Kent Tano LKAB and Andreas Berggren Boliden Minerals