Hoppa till innehållet

Modellering av pellets flöde och granulära materials beteende - Gruv- och siloapplikationer

Publicerad: 19 december 2011

I detta arbete utvecklas och utvärderas numeriska metoder som lämpar sig för flera olika tillämpningar för granulära material. Numeriska metoderna Smoothed Particle Hydrodynamic (SPH) och Particle Finite Element Method (PFEM) används tillsammans med mer traditionella finita element metoden (FEM). Det särskilda målet med projektet är att förutsäga krafter, spänningar och kritisk belastning i gruv- och siloapplikationer. Ett sekundärt mål med projektet är att stärka samarbetet mellan det världsledande centrum för numeriska metoder (CIMNE) vid UPC, Barcelona och Luleå tekniska universitet. CIMNE har en väl etablerad position inom området. De är grundare och utvecklare av PFEM metoden. För LTU och LKAB stärker samarbetet kompetensen i numerisk modellering av granulära material och processer och även ge möjlighet att interagera med ett världsomspännande nätverk av forskare i numerisk modellering.

Finansiering från HLRC (Hjalmar Lundbom Research Centre).

Kontaktperson: Hans-Åke Häggblad