Hoppa till innehållet
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

OptiRoll - Verktyg för optimering vid valsning av långa produkter

Publicerad: 24 januari 2017

Trådvalsverken står inför en utmanande marknadssituation med konkurrens från lågprisleverantörer och nya producenter, minskade produktionsvolymer och en komplex produktmix. Lösningen för en bättre konkurrenskraft är att fortsätta att uppgradera produktmixen, samt att ytterligare öka produktiviteten. Det framtida behovet är användarvänliga simuleringsverktyg som kan användas direkt av processingenjörerna för att studera och optimera processkedjan. Målet är att utveckla simuleringsverktyg för att snabbt och smidigt kunna utvärdera kylningsstrategier, spårutformning och verkslayout. För tillförlitliga simuleringar krävs högkvalitativt materialdata som är relevanta för de särskilda förhållanden som uppstår under höghastighetsvalsning av långa produkter.

För att erhålla tillförlitliga simuleringar kommer flytspänningsdata och rekristallisationskaraktäristik under höghastighetsdeformation vid mycket höga temperaturer att tas fram. Föreslagna processoptimeringar kommer att studeras genom finita element analyser, pilotskaleförsök och verifiering i full industriell skala. Projektet finansieras av VINNOVA inom programmet SIP – Metalliska material  2013-2016 och utförs i samarbete med Swerea MEFOS (projektledare), Swerea KIMAB, Fagersta Stainless, Sandvik Materials Technology, Erasteel Kloster, Morgårdshammar och ABB.