Hoppa till innehållet

PELLETS - Studie av mekaniska egenskaper och kritiska laster vid hantering av bränd pellets

Publicerad: 22 april 2006

Syftet med projektet är att utveckla simuleringsmodeller för att beskriva de mekaniska krafter som brända järnmalmspellets utsätts för i lagrings- och transportsystem.

silotryck.jpg

En meningsfull datorsimulering kräver god kännedom om de materialmodeller som styr den simulerade processen och för pellets innebär detta att materialets mekaniska egenskaper måste vara väl kända så att modeller för rörelse, deformation och kritisk last kan formuleras. De egenskaper som därvid är viktiga är primärt pelletens beständighet mot typer av belastning samt elastiska och plastiska deformationsegenskaper. Simuleringsmetoder som är aktuella är finita elementmetoden (FEM) samt SPH (smoothed particle hydrodynamics). Forskningen omfattar alltså studier av grundläggande samband, utveckling och användning av metoder för experiment och numerisk analys. Målsättningen är att med framtagna simuleringsmodeller prediktera kritiska spänningsnivåer för enskilda pellets med sådan noggrannhet att analysmetoderna kan användas som verktyg vid utveckling och optimering av nya och befintliga lagrings- och transportsystem för järnmalmspellets.

Projektet genomförs som ett doktorandprojekt vid LTU med LKAB som industriell samarbetspartner. Finansiär i projektet är Hjalmar Lundbohm Research Centre (HLRC).

Doktorand: Gustaf Gustafsson
Handledare: Hans-Åke Häggblad
Biträdande handledare: Pär Jonsén
Kontaktperson LKAB: Kjell-Ove Mickelsson