Hoppa till innehållet

PROTECT - Modellering och simulering av minskydd

Publicerad: 22 april 2006

Som ett led att förbättra fordons prestanda att motstå spränglaster samt minska provkostnader, används numerisk simulering i allt högre utsträckning. Beräkningsmodeller hjälper också till att skapa ökad förståelse för det extremt snabba fysikaliska förloppet.

Arbetet fokuserar främst på numerisk analys och fördjupad förståelse för de fysikaliska förlopp som är involverade, dels gällande tryckuppbyggnad av spränglast samt den efterföljande strukturella skadan. Som ett led i att validera beräkningsmodeller utförs även experiment, där sprängämne antingen placeras i luft eller i mark. Utveckling av beräkningsmodeller och metoder är huvudområdet. Projektet bedrivs som ett industridoktorandprojekt vid BAE Systems Hägglunds AB.

Doktorand: Björn Zakrisson
Handledare: Hans-Åke Häggblad
Biträdande handledare: Karl-Gustav Sundin
Biträdande handledare: Bengt Wikman